Boğaziçi Apatmanı

Biten projelerimizden boğaziçi apartmanı son deprem yönetmeliğine uygun ve kaliteli malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.